Start arrow Oferta arrow Regulamin
Regulamin Drukuj Poleć znajomemu

 

  1. Każdy gracz po wypożyczeniu sprzętu odpowiedzialny jest sam za siebie i swoje zachowanie i ponosi pełną odpowiedzialność cywilno-prawną
  2. Przed przystapieniem do gry każdy zawodnik musi zapoznać sięz regulaminem i podpisać stosowne oświadczenie
  3. Każdy gracz musi mieć ukończone 18 lat lub pisemną zgodę prawnego opiekuna na udział w grze
  4. Markery, oraz pozostały sprzęt wypożyczany jest na określony czas oraz za wszelkie czynności oraz sytuację niebezpieczne odpowiada osoba wypożyczająca sprzęt.
  5. Firma PbArena wypożyczająca sprzęt nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wydarzenia popełnione przez osoby wypożyczające w/w sprzęt.Firma PbArena wypożycza TYLKO sprzęt , natomiast nie jest organizatorem imprez.Firma PbArena stanowi tylko wspomaganie serwis i utrzymanie markerów w stanie nadającym się do gry.
  6. Osoby wypożyczające sprzęt zapoznały się z jego prawidłowym użytkowaniem oraz zasadamy bezpiecznej gry w paintaballa.
  7. Każdy gracz wypożyczający sprzęt do gry zobowiązany jest oddać go w stanie niepogorszonym. Za wszelkie uszkodzenia sprzętu, wynikające z niewłaściwego użytkowania, nieprzestrzegania regulaminu lub niestosowania się do poleceń obsługi wypożyczalni, odpowiedzialny jest wypożyczający.
  8. Firma PbArena stara się zapewnić rozrywkę na najwyższym poziomie, jednakże gracze ponoszą pełną odpowiedzialność cywilno-prawną związaną m. in. ze szkodami wyrządzonymi od momentu otrzymania sprzętu oraz wysłuchania pouczeń dotyczących bezpieczeństwa.
  9. W razie stwierdzenia jakiejkolwiek niesprawności markera lub oporządzenia, należy przerwać grę.Wszelkie uszkodzenia pokrywa gracz wg stosownego cennika.
  10. Uczestnik gry oświadcza, że zdaje sobie sprawę z ryzyka udziału w grze Paintball w której uczestniczy wyłącznie na własną odpowiedzialność i w razie jakichkolwiek nieszczęśliwych zdarzeń nie będzie wnosił roszczeń do organizatora.